ผู้คนจำนวนมากที่ย้ายไปยังเมืองใหญ่เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน ทำให้พม่ากำลังวางแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพของการครอบคลุมเครือข่ายในร่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G...