Tag: เติบโต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จาก 3.1% เป็น 2.8% ในขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตน้อยกว่า 3.0% ในปี 2563 ท่ามกลางปัจจัยด้านลบหลายประการ...

แนวทางการปรับเปลี่ยนของนักลงทุนโลก

นักลงทุนทั่วโลกควรปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมการขาดแคลนทรัพยากรและการทำให้เป็นเมืองแนะนำ...