Tag: เมียนม่าร์

เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนย่างกุ้งให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของพม่าที่อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย...

เมียนม่าร์เตรียมขยายพื้นที่ครอบคลุม 5G

ผู้คนจำนวนมากที่ย้ายไปยังเมืองใหญ่เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน ทำให้พม่ากำลังวางแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพของการครอบคลุมเครือข่ายในร่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G...