Tag: เวียดนาม

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี 2564-2556 จากการมีส่วนร่วมของประเทศในการทำข้อตกลงการค้าเสรีรุ่นใหม่...

ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน

ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน joker gaming ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน ก็คือประทศเวียดนามนั่นเอง วันหยุดราชการของประเทศเวียดนามล่าสุดปี 2562 อยู่ที่ 19 วันต่อปี...