Tag: เศรษฐกิจ

กนอ. ยัน มีปริมาณน้ำเพียงพอรองรับภัยแล้งปี 2563

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ระดับน้ำที่ประเมินในอ่างเก็บน้ำหลักสี่แห่งในเขตเศรษฐกิจตะวันออกน่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับภัยแล้งจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2563...

ถอดแบบเกาหลีใต้ จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นกู้เศรษฐกิจช่วงวิกฤติโควิด 19

เมื่อธุรกิจเตรียมการเพื่อเปิดใหม่ นายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์โอชาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ควรเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ธุรกิจต่างๆ ต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีที่จะเปิดใหม่เนื่องจากจะต้องกำหนดข้อจำกัดใหม่และการเว้นรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า...

อุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโคโรน่า

การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทั่วประเทศและทั่วโลกปัจจุบันอยู่นั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยมีบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะปิดตัวลงกว่าครึ่งในปีนี้...

นักลงทุนหวั่น หลังราคาทองคำโลกปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นบาทละ 250 บาท โดยราคาล่าสุดราคารับซื้ออยู่ที่ 24,500 บาท และราคาขายอยู่ที่ 24,800 บาท...

รายงานระบุ คนไทยใช้เครื่องแต่งกายผลิตจากชีวภาพมากจนเกินไป

ผู้บริโภคชาวไทยมีความตระหนักมากขึ้นใช้เครื่องแต่งกายและชีวภาพเพื่อชำระเงินมากกว่าของพวกเขาในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วีซ่าบริษัทชำระเงินดิจิทัลระบุโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภค...

ธนาคารในประเทศไทยและผลกระทบจากการระงับ GSP

เดชา ตุลนันท์ดา ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพหลังจากที่สหรัฐฯประกาศระงับการกำหนดลักษณะทั่วไปของระบบจีเอสพีสำหรับผลิตภัณฑ์ไทยจำนวนมากที่กำลังได้รับการปฏิบัติที่ปลอดภาษี การระงับที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาทั้งในด้านยอดขายและการใช้สินเชื่อ ธนาคารจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จาก 3.1% เป็น 2.8% ในขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตน้อยกว่า 3.0% ในปี 2563 ท่ามกลางปัจจัยด้านลบหลายประการ...