การจัดอันดับทั่วโลกได้มีการระบุว่าการระเบิดในไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ไม่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศไทยในระดับสูง...