หัวหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า เงินทุนจากต่างประเทศจะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย พร้อมกับความชัดเจนทางการเมืองที่เกิดขึ้น จากการกลับมาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี...