บริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเปิดตัวของ 5G ตามรายงานบริษัท วิเคราะห์เทคโนโลยี 451 Research...