Tag: 5G

เมียนม่าร์เตรียมขยายพื้นที่ครอบคลุม 5G

ผู้คนจำนวนมากที่ย้ายไปยังเมืองใหญ่เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน ทำให้พม่ากำลังวางแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพของการครอบคลุมเครือข่ายในร่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G...