Tag: EEC

เอกชนคาดหวังรัฐบาลใหม่ จะเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนแรงงาน

รัฐบาลใหม่สามารถคาดหวังที่จะเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการดำเนินการตามความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก หากเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับต่อไปอย่างแท้จริงในสายตาของชุมชนธุรกิจและผู้อยู่อาศัยในภูมิภาค...

กรมศุลกากรเตรียมตรวจสอบการลงทุนในอีอีซี

ผู้บริหารกรมศุลกากรพร้อมที่จะเสนอสิ่งจูงใจให้นักลงทุนมากขึ้นหากรัฐบาลใหม่นำเสนอนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มทางเดินเศรษฐกิจแนวตะวันออก ของรัฐบาลล่าสุด...