การสำรวจ Kaspersky ใหม่พบว่ามากกว่าหนึ่งในสาม หรือกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนกว่า 55 คนจะต่อสู้กับความท้าทายทางเทคโนโลยีรายวันหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกๆ ของพวกเขา...