จากสถิติแสดงให้เห็นว่า e-Commerce เป็นหนึ่งในภาคสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสุทธิถึง 153 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568...