Tag: ufa

ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ในช่วงที่เหลือของปีนี้และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการคุมเข้มเงินทุนระยะสั้นเพื่อควบคุมค่าเงินบาท...

“นอนไม่พอ” อันตรายแค่ไหนกัน ?

หลายๆคน อาจจะยังไม่ทราบว่า การที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้น อาจจะทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคอนตรายได้หลากหลายโรค วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกัน...

รถไฟฟ้าแบกภาระการก่อสร้างกว่า 100,000 ล้านบาท แลกกับสัมปทาน 30 ปี

เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะทำการเจรจากับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นทางมูลค่า 100,000 ล้านบาท เพื่อแลกกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลา 30 ปี...

งบประมาณสมทบช่วยเหลือการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ล่าช้า

เดชภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกล่าวว่า งบประมาณที่ล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐเนื่องจากรัฐบาลใหม่จะมีกองทุน 1.2 ล้านล้านบาท...

แนวทางการปรับเปลี่ยนของนักลงทุนโลก

นักลงทุนทั่วโลกควรปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมการขาดแคลนทรัพยากรและการทำให้เป็นเมืองแนะนำ...

สมาร์ทโฟนกับการจองสิทธิ์ต่างๆ ทั่วโลก

ด้วยการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องในการใช้งานและไม่มีที่อื่นใดแล้วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงไม่แปลกใจที่จะเรียนรู้จากการศึกษาทั่วโลกของเครื่องบินและมารยาทโรงแรมที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของการจองการเดินทางในประเทศ...

กลุ่มการประชุมจัดการแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติ

ในความพยายามที่จะเติบโตภาคการประชุมในประเทศไทยสำนักงานการประชุมและนิทรรศการ ร่วมมือกับองค์กรนวัตกรรมของประเทศเพื่อจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ...